Om BolexAdvokater

BolexAdvokater Advokatfirma er etableret i 2009 af Sanne Nygaard Christensen. Vi er i kontorf√¶llesskab p√• Sankt Ann√¶ Plads 7 i K√łbenhavn med Advokatfirmaet Grove & Partnere.

Begge virksomheder arbejder som selvst√¶ndige firmaer. Vi har valgt at specialisere os indenfor afgr√¶nsede omr√•der, da vi tror p√•, at h√łjt specialiserede advokater bedst kan opfylde klienternes √łnsker og behov.

Vi samarbejder desuden med en r√¶kke andre advokater, s√• vi om n√łdvendigt kan henvise vore klienter til andre specialistkontorer.

KLIENTINFORMATION

Et advokatfirma skal af egen drift give forskellige oplysninger om advokatvirksomheden til sine kunder og andre samarbejdspartnere.

OPLYSNINGER OM ADVOKATFIRMAETS RETLIGE FORM
Advokatfirmaet BolexAdvokater, CVR nr. 31921791, er en enkeltmandsvirksomhed.

OPLYSNINGER OM BESKIKKELSE MV.
Advokaterne i virksomheden er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og udg√łr en del af Advokatsamfundet.

GARANTIORDNING
Hvis en bank g√•r konkurs f√•r indskyderne d√¶kning op til et bel√łb svarende til 100.000 Euro (ca. kr. 750.000). D√¶kningen g√¶lder det samlede indest√•ende i banken, uanset pengene st√•r p√• flere konti, herunder klientkonti. Se yderligere p√• www.gii.dk
Vi har klientkonto i Nordea.

KLAGER.
Klager over sal√¶rberegning og adf√¶rd kan ved tvist indbringes for Advokatn√¶vnet, se regler mv. p√• www.advokatsamfundet.dk. Advokatn√¶vnet har adresse p√• Kronprinsessegade 28, 1306 K√łbenhavn K.

OPLYSNINGER OM FIRMAETS FORSIKRINGS- OG GARANTISELSKAB
Vi har tegnet forsikring for professionelt ansvar samt lovpligtig garantiforsikring og ansvarsforsikringen d√¶kker vores advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden ud√łves. Forsikringsselskabet er Alm. Brand, HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 K√łbenhavn √ė

HVIDVASKREGLER ‚Äď BAGGRUND OG KONSEKVENSER FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER
Vi er som alle andre danske advokatvirksomheder samt en r√¶kke andre typer virksomheder omfattet af regler i ‚ÄúHvidvaskloven‚ÄĚ eller Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (lovbekendtg√łrelse nr. 806 af 6. august 2009). Dette indeb√¶rer, at vores klienter kan blive anmodet om at udlevere persondokumentation, normalt i form af kopi af pas eller k√łrekort, samt adresseoplysninger, n√•r vi opretter og behandler sager for dem.

AFTALEKLAUSULER MV.
Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg/ og eller værneting med mindre det udtrykkeligt aftales.

PERSONDATA

Som led i vores sagsbehandling indgår også personoplysninger.
Ved EU`s persondataforordning er vi p√•lagt en oplysningsforpligtelse vedr√łrende vores behandling af personoplysninger.
Disse oplysninger finder du nedenfor under afsnittet ‚ÄĚDine rettigheder‚ÄĚ.

Vi fors√łger p√• bedste vis, at passe p√• dine personoplysninger, og i den sammenh√¶ng:
‚ÄĘAnvender vi stedse nyeste opdaterede versioner af firewall samt virusscanner.
‚ÄĘEr fjernadgang til vores elektroniske sagsbehandlersystemer sikret ved VPN.
‚ÄĘSker anvendelse af USB-lagerenhed alene med kodet USB-lagerenhed, og kun kontorets egne.
‚ÄĘSender vi ikke dine personoplysninger til tredjelande f.eks. via hosting, cloudsystemer eller tilsvarende fjernlager-systemer.
‚ÄĘHar vi indarbejdet n√łje tilrettelagte procedurer for, at dine personoplysninger effektivt slettes n√•r grundlaget for opbevaring ikke l√¶ngere er til stede.
‚ÄĘHar vi n√łje og i henhold til skriftlig instruks, instrueret kontorets personale i at beskytte dine personoplysninger.

De oplysninger vi i medf√łr af persondataforordningen skal give dig er f√łlgende:
BolexAdvokater, Sankt Ann√¶ Plads 7, 1250 K√łbenhavn K, CVR nr. 31921791, er den dataansvarlige.

1.Hvordan kontakter du os?
2.Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
3.Kategorier af personoplysninger.
4.Modtagere af dine personoplysninger.
5.Hvor dine personoplysninger stammer fra.
6.Opbevaring af dine personoplysninger.
7.Dine rettigheder.
8.Klage til Datatilsynet

Nedenfor skal vi uddybe de enkelte punkter:
1.Hvordan kontakter du den dataansvarlige:

Du kan kontakte den dataansvarlige p√• f√łlgende vis:
Advokat Sanne Nygaard Christensen
Telefon: 32 12 99 00 / sanne@bolexadvokater.dk

2.Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:
Formålet med, og retsgrundlaget for, at indsamle og opbevare dine personoplysninger vil være angivet til dig i en særskilt meddelelse medmindre tvingende grunde i Persondataforordningens undtagelsesregler finder anvendelse.
3.Kategorier af personoplysninger:
Du vil i en særskilt meddelelse få oplyst hvilke kategorier af personoplysninger om dig vi behandler, medmindre tvingende grunde i Persondataforordningens undtagelsesbestemmelser finder anvendelse.
4.Modtagere af dine personoplysninger:
Du vil i en særskilt meddelelse få oplyst såfremt vi som led i vores sagsbehandling videregiver dine personoplysninger til f.eks. offentlige myndigheder, retten, eller en modpart medmindre tvingende grunde i Persondataforordningens undtagelsesregler finder anvendelse.
5.Hvor stammer dine personoplysninger fra:
Du vil i en særskilt meddelelse få oplyst hvorfra vi har oplysningerne om dig medmindre tvingende grunde i Persondataforordningens undtagelsesregler finder anvendelse.
6.Opbevaring, og sletning af dine personoplysninger:
Som udgangspunkt sletter vi din sag, og dermed dine personoplysninger, senest 10 √•r efter sagens afslutning. √Örsagen til denne slettefrist er, at vort r√•dgiveransvar oph√łrer senest 10 √•r efter vi har ydet r√•dgivningen.
Personoplysninger som der ikke er et behandlergrundlag for at bevare, vil blive slettet umiddelbart efter behandlingsgrundlaget er oph√łrt.
Vi er i visse tilf√¶lde i medf√łr af lov om hvidvaskning ¬ß 30 p√•lagt, at opbevare dokumentation i form af en kopi af dit pas eller k√łrekort i 5 √•r regnet fra transaktionens afslutning. Derefter skal oplysningerne slettes s√• de ikke l√¶ngere forefindes i vores fysiske sagsarkiv eller elektronisk i vores sagsbehandlersystem.
I medf√łr af de advokatetiske regler er vi p√•lagt en ubetinget, og strengt h√•ndh√¶vet pligt til stedse at opretholde et effektivt system der kan sikre mod s√•kaldte interessekonflikter.
For at opfylde dette ufravigelige krav, vil vi i vort sagsbehandlersystem opbevare dit navn, adresse samt sagens grundlæggende oplysninger om sagens karakter og genstand.
For visse sagstyper, hvor muligheden for genoptagelse af sagen er udstrakt til en årrække ud over 10 år, f.eks. erstatningssager med personskade, vil vi give særskilt meddelelse om den periode vi opbevarer dine personoplysninger.
7.Dine rettigheder:
Du har i henhold til databeskyttelsesforordningen en r√¶kke rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil g√łre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.
Dine rettigheder udg√łr:
A.Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
B.Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til, at få urigtige oplysninger om dig rettet.
C.Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræder.
D.Ret til begr√¶nsning af behandling: Du har i visse tilf√¶lde ret til at f√• behandlingen af dine personoplysninger begr√¶nset. Hvis du har ret til at f√• begr√¶nset behandlingen, m√• vi fremover kun behandle oplysningerne ‚Äď bortset fra opbevaring ‚Äď med dit samtykke, eller med henblik p√• at retskrav kan fastl√¶gges, g√łres g√¶ldende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
E.Ret til indsigelse: Du har i visse tilf√¶lde ret til at g√łre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger.
F.Ret til at transmittere oplysninger(Dataportabilitet): Du har i visse tilf√¶lde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinl√¶sbart format, samt at f√• overf√łrt disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring.
G.Klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan i √łvrigt l√¶se mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder p√• www.datatilsynet.dk.

 

img